Fel på porttelefonerna

Det är tyvärr just nu fel på porttelefonerna. Det är problem med själva telefonlinan. Därför går det inte att ringa upp från porttelefonerna. Det är felanmält och det ska förhoppningsvis åtgärdas under nästa vecka.