Nya dörrstängare till portar och källardörrar

De flesta portar har fått nya dörrstängare. Detta beror på att många av de var gamla och inte fungerade som de ska. Bland annat fastande portar i öppet läge. Det innebär att obehöriga kunde ta sig in och att de stod öppna innebar att trapphusen kyldes ner. Därför behövdes de bytas ut. De nya dörrstängaren är av en annan modell som saknar möjligheten att ställa upp porten. Det kommer att monteras dörrstopp på portarna för att kunna ställa upp när det finns ett behov (ta ut en cykel, barnvagn mm). Planering för montering och beställning av dessa sker just nu. Det kommer att dröja ett tag innan alla är på plats.

Alla källardörrar har fått dörrstängare. Anledning är att vid en brandbesiktning fickföreningen anmärkning på att många källardörrar stod öppna. Vid en eventuell brand är det risk för spridning om dessa stod öppna.

Hjälp till att hålla ytterdörrarna stängda!

Alla ombeds att hjälpa till att hålla ytterdörrarna stängda, dels för att minska risken för inbrott och för att hålla energikostnaderna låga. Tyvärr har det senaste tiden förekommit inbrott i källarförråd. Energi är en stor kostnad för föreningen och då för medlemmarna. Vi ber därför alla hjälpa till med att hålla våra ytterdörrarna stängda

Nytt låssystem

Enligt beslut på stämman 2013 och efter det att några lägenheter råkade ut för inbrott under sommaren, har föreningen gått ut med en upphandling av ett nytt elektroniskt låssystem för alla fastigheternas entredörrar. Fram tills det att det nya systemet är installerat kommer entredörrarna var låsta hela dygnet.

Anbuden från de olika låsfirmorna är i dagsläget, (21/10) på gång in till styrelsen för genomgång och beslut. Efter det att beslut fattats om leverantör får vi räkna med någon månad innan installationen kan påbörjas.

Bergvärmeprojektet

Efter många turer håller vi för närvarande på att slutprojektera arbetet med bergvärme och återvinning av frånluften i våra fastigheter med vår entreprenör. För tillfället väntar vi in Nacka Energi som ska leverera den elkraft som vi behöver för projektet. Som en del i återvinningen av frånluften kommer vi även att se över behovet att byta ut befintliga/ installera nya fläktkåpor i köken som är anpassade för frånluftssystem för att få den bästa effekten i systemet. Möjlighet kommer att finnas att välja olika modeller av fläktkåpor för de boende. Information om detta kommer att komma senare.

Bergvärmeprojektet

Starten har vi varit tvungna att skjuta på för problem med bygglov. Detta betyder att vi måste bygga på annat sätt och det kräver ny planering. Det innebär också att vi måste ta in nya offerter. Idagsläget vet vi inte när vi kommer att komma igång.

Byte av stammar

Under de senaste två åren har vi bytt ut huvudstammarna till avloppen ner i källarna Sickla Strand 7 – 86. Vi har nu kvar en liten bit Sickla Strand 35 – 39 sen är allt bytt. Vi ha också bytt stammarna till de lägenheter som i början av 1990-talet inte fick gjort då, det gäller de lägenheter som inte har sitt kök i anslutning till toaletten. Kvar har vi nu Atlasvägen 61 där vi kommer att påbörja byte av stammarna under våren 2011. Boende på Atlasvägen kommer att få information om detta på ett möte som styrelsen kommer att kalla till.

Installation av Bergvärme och återvinning av frånluft från våra takfläktar

På årsstämman 2010 fick styrelsen i uppdrag att starta projektet att byta ut fjärvärme mot bergvärme samt att återvinning av utgående frånluft skulle tas tillvara.
Under 2010 har projektering pågått vad det gäller båda delarna. Tillhjälp har vi haft fastighetsförvaltnings boaget VALVET som har anlitat expertis från KTH i Stockholm för att få exakta beräkningar.

Projektet är nu så långt kommet att fasen med återvinning av frånluft startar upp under våren 2011. Detta innebär att vi kommer att byta ut alla fläktar på taken och installera återvinning element under dessa för att ta tillvara den varma frånluft som idag bara försvinner ut i rymden.

Projektdelen med bergvärme kommer att påbörjas hösten 2011, våren 2012 eftersom vi är bundna till Fortum tom 2012.

Investeringen i projektet med återvinning av frånluft kommer att betala sig på två år och hela projektet på tio år.

Comhem byter kablar

Du som inte har fått tv uttaget utbytt kontakta entrepenören, lappen du fått i brevlådan.
Tyvärr är det så att det påverkar andra om du inte får den utbytt.
Vi har och kommer att ha störningar på comhem nätet, dvs Tv, Telefoni och Internet kommer att vara ur funktion under vissa tider när omkoppling sker. Detta kommer att pågå under ett par veckor.