Nytt låssystem

Enligt beslut på stämman 2013 och efter det att några lägenheter råkade ut för inbrott under sommaren, har föreningen gått ut med en upphandling av ett nytt elektroniskt låssystem för alla fastigheternas entredörrar. Fram tills det att det nya systemet är installerat kommer entredörrarna var låsta hela dygnet.

Anbuden från de olika låsfirmorna är i dagsläget, (21/10) på gång in till styrelsen för genomgång och beslut. Efter det att beslut fattats om leverantör får vi räkna med någon månad innan installationen kan påbörjas.

Bergvärmeprojektet

Efter många turer håller vi för närvarande på att slutprojektera arbetet med bergvärme och återvinning av frånluften i våra fastigheter med vår entreprenör. För tillfället väntar vi in Nacka Energi som ska leverera den elkraft som vi behöver för projektet. Som en del i återvinningen av frånluften kommer vi även att se över behovet att byta ut befintliga/ installera nya fläktkåpor i köken som är anpassade för frånluftssystem för att få den bästa effekten i systemet. Möjlighet kommer att finnas att välja olika modeller av fläktkåpor för de boende. Information om detta kommer att komma senare.

Stambyte

Stammarna är nu bytta i alla föreningens fastigheter utom till några 1 rums lägenheter på botteplan på Sickla Strand där ledningarna är friliggande under lägenheten i källarplanet.