Stämma

Årets stämma är den 7 maj kl 18:30 och kommer att hållas i Quality Hotell, uppe vid sickla bro.

Motioner ska vara inlämnade innan den 31 mars.