Stämma 2017

Till årets stämma kom det 45 medlemmar. Styrelsen redovisade föregående års verksamhet. Stämman tog beslut om kommande verksamhetsplan, budget och motioner.

Bilder från stämman.