Städ- och rensningsdag; lördag 7 oktober kl 10. Märk din cykel!

Det är återigen dax att rensa och städa på gårdarna och i gemensamma utrymmen. Det kommer att finnas containrar för grovsopor. Vi ska tömma och rensa trappor, vindsutrymmen och källargångarna på alla föremål som inte ska finns där. Samtidigt kommer vi att gå igenom barnvagnsförråden och cykelrummen. Det står många oanvända cyklar i förråden och i cykelrummen. Cyklar som ej är uppmärkta kommer att tas om hand och flyttas för att senare slängas.