Årsstämma 2018

Sicklahus årsstämma kommer att vara måndagen den 21:a maj klockan 18:30.

På årsstämman kommer styrelsen redovisa verksamheten för året som gått, presentation av pågående och kommande projekt.

Årsstämman kommer också att behandla inkomna motioner. Motioner ska vara ärenden som berör hela bostadsrättsföreningen. En motion ska innehålla förslag på saker som föreningen ska göra eller ändra på. Enskilda drift- eller underhållsärenden (t.ex. städning, trasig utrustning, något som inte fungerar) ska anmälas till kansliet eller till vår fastighetsförvaltare (länk finns här på hemsidan).

Du som vill lämna en motion ska göra det senast den 31:a mars. Du kan göra det på e-post till föreningen eller lämna det skriftligt i föreningens brevlåda på Atlasvägen 61.