Årsstämma 2019

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Sicklahus! Den kommer att ske den 16 maj kl 18:30. Lokal kommer att vara föreningslokalen på Sickla strand 29.

Om du vill lämna in en motion ska du ha gjort det senast de 12 april. Antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller på papper i föreningens brevlåda vid kansliet på Atlasvägen 61.