STAMBYTE OCH REPARATION AV FUKTSKADA PÅ SICKLA STRAND 73 OCH 75

Måndagen den 14 oktober startar arbetet med att reparera fuktskador och byte av ledningar i 7 lägenheter på Sickla Strand 73 och 75. Berörda lägenheter är nr 1734, 1736,1738 1753, 1755 1757 och 1751.

Arbetet kommer att starta måndag vecka 42 och pågå mellan 8–10 veckor, beroende på hur fuktigt bjälklaget har blivit pga. av läckaget från ett sprucket kopparrör på ingående vattnet.

Under denna period kommer arbetet att pågå vardagar kl. 07.00 – 16.00. Bilning och borrning kommer att utföras mellan kl. 08.00 – 16.00. Det kommer att vara störande för många och vi beklagar redan nu detta men det är oundvikligt eftersom reparationen och stambytet måste ske för att reparera fastighetens stomme.

Trapphusen i port 73 och 75 kommer att täckas med skyddspapper och utanför på gården kommer det att förvaras restprodukter från rivningen. Allt arbete kommer att utföras så att det i minsta möjliga mån stör övriga lägenhetsinnehavare men vi vet redan idag att bilningen kommer att fortplanta sig i stommen.

Har ni frågor eller önskar mer information kontakta då styrelsen eller kansliet.