Förändring avgift P-platser

Avgifterna på föreningens parkeringsplatser kommer från och med årsskiftet 2016 att höjas med 100 kr (till 300 kr kr per månad). Höjningen skall dels bekosta underhåll av platserna men också kostnader i samband med de nya platserna.