Avgiftshöjning

Som informerades på senaste årsstämman har föreningens ekonomi påverkats av ökade rörliga kostnader, som allmänna prisökningar på bland annat vatten och el samt ökat behov av större fastighetsunderhåll.

Från och med den 1 januari 2017 kommer därför avgiften höjas med 45: – per kvm och år, från f.n. 450 kr till 495 kr per kvm och år. (ex. en lägenhet på 50 kvm får en höjning med 188 kr per månad.)

Avgiften har tidigare legat fast sen 1994 och höjdes med ett första steg den 1juli i år.

Vi har de senaste åren haft ett större underskott i driftskostnaderna (resultaträkningen), som delvis har finansierats med hjälp av sålda hyreslägenheter. Styrelsen kan inte acceptera att underskottet ökar och måste därför höja avgifterna för att få balans i förenings ekonomi, där ett måste är att resultaträkningen ska vara positiv och ett mål att minska det negativa resultatet efter att avskrivningarna är gjorda. Installationen av bergvärme syftade bland annat till att minska driftkostnaderna vilket det har gjort, men det behövs ändå mer kapital därför är en avgiftshöjning nödvändig.

Observera att avgiftshöjningen kommer att debiteras fr.o.m. januari månad.