Årsstämma 2017

Välkommen till årsstämma för Brf Sicklahus! Stämman kommer att ske den 27 april kl 18:30 i Sickla skolas matsal.
Handlingar kommer att delas ut innan stämman till alla medlemmar.
Om du vill lämna in en motion ska den vara inlämnad senast 22 mars, antingen via e-post till styrelsen@sicklahus.se eller till föreningens kansli på Sickla strand 73.