ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD NY LOKAL!

På grund av dubbelbokning av lokalen av Nacka kommun måste vi byta lokal för stämman.

Ny lokal är LILLA SCENEN i Dieselverkstaden.

Samma dag; 27 april och samma tid; kl 18:30.