STÄDDAG LÖRDAGEN 12 OKTOBER KLOCKAN 10.00

Vi träffas på respektive gård för vår årliga städdag och fördelar de arbeten som ska utföras. Varje gård får även lägga till vad de anser behöver städas och fixas. Det kommer att finnas en container vid grovsoprummet Sickla Strand 43. Vi håller på fram till ca. kl. 14.

Kl. 12.00 serveras varm korv i samlingslokalen på Sickla Strand 29. Välkomna!

Här är generella åtgärder;

  • Packa ihop de stationära grillarna med presenning inför vintern.
  • Rensa källargångar och trapphus från sopor och personliga tillhörigheter.
  • Alla personliga saker kommer att städas bort.
  • Sopning av källargångar. På Atlasvägen även vindsutrymmen.
  • Rensa egna planterade rabatter och lådor.
  • Slänga bort alla engångsgrillar. Beslutats att det inte ska finnas annat än de stationära.
  • Alla cyklar ska märkas innan den 10 oktober. Är de inte märkta kommer de att transporteras bort. Cykel ska vara märkta med bifogad märkningslapp med namn och lägenhetsnummer.