Bergvärmeprojektet

Efter många turer håller vi för närvarande på att slutprojektera arbetet med bergvärme och återvinning av frånluften i våra fastigheter med vår entreprenör. För tillfället väntar vi in Nacka Energi som ska leverera den elkraft som vi behöver för projektet. Som en del i återvinningen av frånluften kommer vi även att se över behovet att byta ut befintliga/ installera nya fläktkåpor i köken som är anpassade för frånluftssystem för att få den bästa effekten i systemet. Möjlighet kommer att finnas att välja olika modeller av fläktkåpor för de boende. Information om detta kommer att komma senare.