Nytt låssystem

Enligt beslut på stämman 2013 och efter det att några lägenheter råkade ut för inbrott under sommaren, har föreningen gått ut med en upphandling av ett nytt elektroniskt låssystem för alla fastigheternas entredörrar. Fram tills det att det nya systemet är installerat kommer entredörrarna var låsta hela dygnet.

Anbuden från de olika låsfirmorna är i dagsläget, (21/10) på gång in till styrelsen för genomgång och beslut. Efter det att beslut fattats om leverantör får vi räkna med någon månad innan installationen kan påbörjas.