Kontakt med föreningens ekonomiska förvaltare

Du når Brf Sicklahus ekonomiska förvaltare HSB, på telefon 010-442 11 00 måndag till fredag 08.00-16.30. Torsdagar öppet till 18.00. .

Eller genom kontaktformuläret på adressen, www.hsb.se/stockholm/kontakta

Brf Sicklahus medlemmar och andra kontakter får via HSB:s Kund- och medlemsservice svar på frågor som rör exempelvis försäljning av bostadsrätt, panter, garage- och p-platser, avgifter, hyror mm. Vid kontakt med HSB:s Kund- och medlemsservice skapas ett ärende till aktuell avdelning och medarbetare vilket sedan hanteras i ett ärendehanteringssystem. Med ärendehanteringen säkerställs att alla ärenden hanteras och följs upp.

Mitt HSB
Mitt HSB är ett inloggat läge på hsb.se Här har du tillgång till det mesta som rör ditt boende såsom avier, betalningshistorik, avtal och bostadsinformation