Kansliet

I och med att Brf Sicklahus ekonomiska förvaltning kommer att drivas av HSB Stockholm kommer föreningens kansli på Atlasvägen 61 n.b. from den 1 april ej att vara bemannat.

Styrelsen når du på:
E-post: styrelsen@sicklahus.se
Tele: 08-718 20 60

Bostadsrättsföreningen Sicklahus
Atlasvägen 61
131 34 Nacka