Stamspolning

Under vecka 10 till 13 kommer stammarna i alla lägenheter och lokaler att renspolas.

Start 8 mars och pågå till den 31 mars.

Det är både köks- och badrumsavloppen som ska rensas. Utförs för att underhålla avloppsledningarna och eliminera att det blir stopp i avloppen.

Varje enskild lägenhet kommer att aviseras minst tre arbetsdagar i förväg.

Där ni får mer information om hur det ska ske och instruktioner, om ni inte kan vara hemma när arbetet ska utförs i er lägenhet. Arbetet utförs av företaget INTERSPOL AB.

I samband med stamspolningen kommer stammarnas skick att undersökas. Ska ge ett underlag när det är behov av exempelvis stambyten, renovering etc.När underlaget är klart återkommer vi med mer information till berörda lägenheter.