ÅRSSTÄMMA 2021 KOMMER ATT GENOMFÖRS GENOM POSTRÖSTNING

Viktig info till alla medlemmar

ÅRSSTÄMMA 2021 KOMMER ATT GENOMFÖRS

GENOM POSTRÖSTNING

Den planerad årsstämman 31 maj kan tyvärr inte hållas fysiskt på grund av att Region Stockholm har infört regler som innebär att inte fler än 8 personer kan samlas. Allt för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Styrelsen i Brf Sicklahus har beslutat att ordinarie föreningsstämma 2021 i stället ska genomföras den 2 juni genom poströstning och med ett begränsat antal deltagare. Mötesordförande, sekreterare och 2 rösträknare/ justerare.

Det innebär att den enskilde medlemmen inte själv får fysiskt medverkar utan deltager genom att lämna poströstformuläret senast den 1 juni till Brf Sicklahus brevlåda.

I detta dokument överlämnas till medlemmarna följande årsmöteshandlingar;

Har du frågor och önskar mer information kontakta då styrelsen på styrelsen@sicklahus.se alt. ring ordförande Erik Rådström på 070-655 60 51.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Sicklahus