Mobil kretsloppscentral till Sickla strand

Nu på lördag den 11 mars kommer kommunens mobila kretsloppcentral till Sickla strand 7. Mellan kl 13.30 och 14.30 står den uppställd på vändplanen.

Här kan du lämna grovavfall, elavfall, farligt avfall, textil och saker för återbruk.