Kontakt med föreningens förvaltare

I och med att Brf Sicklahus ekonomiska och tekniska förvaltning drivs av HSB Stockholm hänvisas medlemmar, hyresgäster och mäklare till HSB.

Brf Sicklahus medlemmar och andra kontakter får via HSB:s Kund- och medlemsservice svar på de flesta ärenden som exempelvis; ekonomiska frågor, andrahandsuthyrningar, parkeringsplatser, överlåtelser/ försäljning av bostad, beställning av nyckelbrickor, uppgifter till porttelefon, panter, avgifter, hyror, etc. Du når Brf Sicklahus ekonomiska förvaltare

HSB Stockholm, Kund och Medlemsservice, på telefon 010-442 11 00

måndag till fredag 08.00-16.30. Torsdagar öppet till 18.00

Eller med mejl till: styrelseservice.stockholm@hsb.se

Eller genom kontaktformuläret på adressen, www.hsb.se/stockholm/kontakta

Vid kontakt med HSB:s Kund- och medlemsservice skapas ett ärende till aktuell avdelning och medarbetare vilket sedan hanteras i ett ärendehanteringssystem. Med ärendehanteringen säkerställs att alla ärenden hanteras och följs upp.

Direkta felanmälningar görs till fastighetsskötaren RUBIN s, felanmälan på hemsidan.https://www.sicklahus.se/?page_id=491

Mitt HSB
Mitt HSB är ett inloggat läge på hsb.se Här har du tillgång till det mesta som rör ditt boende såsom avier, betalningshistorik, avtal och bostadsinformation.

Här kan du som medlem lägga in ditt telefonnummer och mailadress så att förvaltaren och så att föreningens styrelse lättare kan nå dig.