Kontakt med föreningens förvaltare

Ekonomisk förvaltning

Brf Sicklahus ekonomiska förvaltning sköts av HSB Stockholm. Medlemmar, hyresgäster, lokalhyresgäster och mäklare hänvisas till HSB Kund och Medlemsservice för följande frågor:

  • ekonomiska frågor
  • andrahandsuthyrningar
  • parkeringsplatser
  • överlåtelser/ försäljning av bostad
  • beställning av nyckelbrickor
  • uppgifter till porttelefon
  • panter
  • avgifter, hyror, etc.

Du når HSB Kund och medlemsservice i första hand via mejl, service.stockholm@hsb.se. Du kan också använda kontaktformuläret på adressen, https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/. Du kan även ringa HSB Stockholm, Kund och Medlemsservice, på telefon 010-442 11 00. Öppettiderna är måndag till fredag kl. 08.00-16.30. Torsdagar är det öppet till kl. 18.00.

Mitt HSB Mitt HSB är ett inloggat läge på hsb.se Här har du tillgång till det mesta som rör ditt boende såsom avier, betalningshistorik, avtal och bostadsinformation. Här kan du som medlem lägga in ditt telefonnummer och mejladress så att fastighetsförvaltaren och föreningens styrelse lättare kan nå dig.

Teknisk förvaltning, fastighetsskötsel – felanmälan

För felanmälningar och tekniska frågor hänvisas till föreningens fastighetsskötare, Fastighetsägarna. Du kontaktar Fastighetsägarna genom att göra en felanmälan, länk till felanmälan[S1] . Du kan också mejla till kundservice@fastighetsagarna.se.


 [S1]https://www.fastighetsagarna.se/felanmalan/?region=Stockholm