Problem med hämtning av avfall

Vi har för närvarande väldigt fullt på både restavfall och matavfall i våra soprum. Problemet beror på att Nacka avfall som sköter hämtning av avfall just nu har stora förseningar på grund av fordonshaveri på flera sopbilar. De kommer köra både kvällstid samt under helgen för att komma ikapp. Förhoppningsvis töms våra soprum inom kort.