Problem med porttelefonen

För närvarande fungerar det inte att ringa från porttelefonen till boende för att öppna porten. Problemet beror på ett telekabel avbrott som inte går att reparera. Servicebolaget Baxec, som hanterar porttelefonerna, arbetar för att få fram en lösning så snart som möjligt.

Vi beklagar det inträffade.