Sophantering

Medlemmarna i Brf Sicklahus har ett gemensamt ansvar för att miljön och sophanteringen i området sköts på ett bra sätt. På Nacka Kommuns Renhållningssida och Sopsorteringsguide hittar du information om hur du ska återvinna dina sopor. Du kan också få information på Sopor.nu 

Sopsortering. I anslutning till fastigheterna finns soprum där du förutom hushållsavfall, matavfall (komposterbart) även kan lämna glas, papper, kartong, batterier, elavfall samt mindre grovsopor. Tänk på att det är olika hus för olika sorters avfall.
(Hushållssopor, matavfall, tidningar, glas i huset på gårdarna. Grovsopor, kartonger, elektronik, batterier i grovsoprummen mellan husen.)
Närmaste återvinningsplats för metall och plast finns i Sickla köpkvarter. Här finns också klädinsamling.

Återvinningscentraler. I Nacka kommun finns två bemannande återvinningscentraler, Östberga och Skuru återfinningscentral. Här kan du konstnadsfritt lämna grovavfall, elavfall, farligt avfall, batterier, vitvaror, kyl/frys, kläder, förpackningar och tidningar.

Observera att byggavfall och kemikalier inte får lämnas i soputrymmen! Det får inte att lämnas färg, olja, lösningsmedel, lim, vätskor eller andra kemikalier i något av föreningens soprum. Du måste själv lämna dessa på kommunens miljöstationer. Närmaste finns på OKQ8 i Skvaltan.