Styrelse

Brf Sicklahus styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på stämman som hålls varje år i april- maj. Styrelsen möts en gång i månaden.

Du är välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar kring styrelsens arbete. 

För kontakt med styrelsen om sådant som INTE är felanmälan, andrahandsuthyrningar, överlåtelser etc. kan ni skicka mejl till styrelsen@sicklahus.se, eller post till styrelsens kansli på Sickla strand 82, 131 34 NACKA.

Kansliet är inte bemannat men här finns en postlåda. OBS, skicka inga akuta ärenden denna väg.

Vill du engagera dig är du välkommen att kontakta valberedningen 

Styrelsens sammansättning 2023 – 2024

Funktion

Namn

Adress

Ordförande, ekonomi

Erik Rådström    

AV 61

Ledamot, andrahandsuthyrning

Inger Frestadius  

AV 61

vice ordf. Fastighetsansvarig

Gershon Geffen       

AV 61

vice ordf. samordning, juridik, lokaler

Cecilia Hellner    

SS 67

Ledamot, sekreterare, kommunikation

Frida Lenholm        

SS 25

Suppleant

Henrik Almroth

SS 55

Suppleant

Ted Burk

AV 61

Suppleant

Bengt Rejhed

SS 69

     

Intern revisor

Kajsa Kard   

SS 25

Internrevisor suppleant

Sara Lodén

SS 13