Ta bort saker i källargången

Det är förbjudet att ställa/slänga saker i trapphusen eller i källarutrymmen. Dels medför det en onödig extrakostnad för föreningen då vi får se till att sakerna tas bort och slängs, vilket i längden kan leda till att vi behöver höja hyrorna ytterligare. Dels är det en brandrisk att förvara saker i trapphusen och källargången, vilka dessutom är utrymningsvägar vid en eventuell brand.  

Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenhet eller förråd. Vet du med dig att du har ställt saker i trapphuset eller i källargången ber vi dig att omgående ta bort dem. Tack.

Vänligen
Styrelsen Brf Sicklahus

Strömavbrott 20 juni

Just nu gör Nacka energi arbeten i elnätet som berör en del av vårt område. Arbetet innebär ett planerat strömavbrott tisdagen den 20 juni, klockan 08.30-11.00. De berörda portarna är: 7, 9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 samt 41.

Har du frågor om strömavbrottet? Då ska du ringa till Nacka energis kundservice på 08-466 81 00 eller deras driftledning på 08-466 81 45.