Internet/kabel-TV

Internet. För alla medlemmar i föreningen ingår abonemangsavgift för bredband i avgiften/hyran. Om du vill ansluta dig till internet måste du själv anmäla detta till Ownit. I samband med detta tas en anslutningsavgift ut på 500 kronor och som debiteras på avin för avgiften eller hyran när föreningen får besked från Ownit.

För att kunna ansluta till internet krävs att fiberkablaget är framdraget till din lägenhet. Om det inte är framdraget  tillkommer en installationskostnad som du själv betalar. Kontrollera med Ownit vad som gäller för din bostadsrätt.

Telefon via internet. Det finns två olika möjligheter för telefoni via internet. Dels finns det via kabel-tv-nätet från Comhem, men också via fiber från Ownit.

Basutbud TV: Följande kanaler ingår och levereras utan kostnad för medlemmen till alla lägenheter: SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, TV4 Sport, KANAL5, TV6, TV8, KANAL9, TV10, FTV, NACKA-TV, TV11, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen.

Till detta utbud kan sedan medlemmarna köpa fler kanaler via kabel-TV-nätet. För att komma åt detta krävs en digital-TV box och abonnemang på kanaler.

Comhem via kabel-TV-nätet