Lämna in motioner senast den 31 mars

Skicka in din motion till styrelsen@sicklahus.se senast den 31 mars. Det är viktigt att din motion kommer in i tid annars kommer den inte kunna behandlas på föreningsstämman som är den 29 maj.

I samband med att kallelsen till föreningsstämman skickas bifogar vi även inkomna motioner. Motionerna kommer också att publiceras på föreningens hemsida. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion. 

Tips till dig som vill skicka in en motion

Skriv en rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund

Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.  

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar. 

Förslag till beslut

Beskriv ditt/ert förslag till beslut, yrkande. 

Avsluta med: 

Jag/vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

_________________________________________ 

Ort datum 

_________________________________________ 

Namn 

_________________________________________ 

Lägenhetsnummer 

Nyttja föreningslokalen under fasad- och balkongrenoveringen

Till boende på Sickla strand 70 till 86 Nacka februari 2024

På Sickla Strand 29 finns en föreningslokal som du som medlem i Brf Sicklahus har tillgång till. Här finns ett samlingsrum, pentry och toalett. Föreningslokalen sköts och förvaltas av Sicklasjöns Bollklubb.

I samband med fasad- och balkongrenoveringen kan vissa arbeten vara mer störande än andra och det kan då vara besvärande att vistas i lägenheten. Därför erbjuds boende att nyttja föreningslokalen under dagtid mellan 8 – 16.

Det kan exempelvis vara för att läsa, arbeta med egen dator eller mindre hantverk eller dylikt. Var och en får anpassa sin sysselsättning, så att flera boende kan samtidigt nyttja lokalen. Var och en får även städa av efter sig när de lämnar lokalen.

Dörren är utrustad med en egen porttelefon. Mejla till sicklasjonsbk@ownit.nu och skriv ditt A-nummer från din blipp samt ditt namn och mobilnummer så får ni tillträde till lokalen under dagtid mellan 8 – 16.

För mer information finns kontaktuppgifter på dörren till föreningslokalen.

Övrig information; Föreningslokalen är en bokningsbar träfflokal som boende i bostadsrättsföreningen kan boka/hyra för diverse sammankomster. För hyra av samlingslokalen kontakta Rosanna på 073-563 19 06

Med vänliga hälsningar     

Styrelsen för Brf Sicklahus                       och                Sicklasjöns BK