Info och tips inför nya året!

Nu kan vi tillsammans spara pengar och miljö!

Avgifterna är betydligt högre för osorterade sopor jämfört med sorterade, och kravet är att vi alla ska sortera. Kostnaderna de sorterade soporna/materialen är lägre eftersom de kan återvinnas. Tillverkarna betalar en del av kostnaden för hämtningen och återvinningen för att tillverka nya förpackningar och tidningar samt återvinner gas av matresterna. Du betalar för återvinningen när du exempelvis köper en plastförpackning, pappersförpackning, tidning, etc.

Genom att du sortera ut plast, papper, glas, metall och mat minskar restavfallet och grovsoporna.

Dessa är mycket dyra att få hämtade! Föreningen betalar ca 600,000: – för restavfall och grovsoporna. Så sortera ut allt du kan och minska kostnaderna och då minska risken till månadsavgifterna/ hyrorna höjs. På hemsida www.sicklahus och i soprummen finns mer info

Julgransinsamling 14 – 15 januari 2023

Lägg inte din uttjänta julgran i grovsoporna. Den får var och en själv lämna till Nacka vatten och avfall som har containrar för julgranar uppställda på olika platser runt om i Nacka.

Finns på plats lördagen 14 januari och söndagen 15 januari kl. 11-17 i Sickla köpkvarter, Planiavägen/Järlaleden.

Det går även bra att lämna julgranen på kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik/Fisksätra.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme.

Tänk på brandrisken med levande ljus. Glöm inte släcka ljusen!

Skaffa en bra brandsläckare och en brandfilt. En bra hjälp om olyckan är framme!

Missade du informationsmötet i november?

På Sicklahus hemsida finns de bilder som visades under mötet. Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till vår mail styrlesen@sicklahus.se.

Styrelsen Sicklahus önskar all ett Gott nytt år!

Information från välbesökta informationsmöten

Totalt cirka 90 personer dök upp till styrelsens informationsmöten den 16 och 17 november.

Styrelsen gav genom ordförande Erik Rådström en bred och innehållsrik presentation med goda möjligheter för medlemmarna att ställa frågor. Några av budskapen i korthet:

  • De stora renoverings- och underhållsprojekten rullar på enligt tidplan. Investeringsvolymen de närmaste 5 åren är närmare 100 miljoner
  • Sicklahus har en låg belåning och relativt låga driftskostnader. Utgångsläget är alltså gott när vi nu behöver öka vår upplåning för att finansiera renoverings- och underhållsprojekten.
  • Månadsavgifterna höjs med 5 procent från med den 1 januari 2023.  

Ytterligare avgiftshöjningar om ca 5 % varje år kommer att behövas fram till år 2031.   

  • Föreningen får stora kostnadshöjningar 2023 i form av bland annat ökade elkostnader, ökade räntekostnader och ökade kommunala avgifter (nu i veckan aviserade Nacka Vatten och avlopp att taxorna höjs med 20% nästa år).
  • Det är viktigare än någonsin att vi hjälps åt för att hålla de gemensamma kostnaderna nere.

Vi kan bli (ännu) bättre på att sopsortera och att spara på föreningens energi såsom varmvatten och även på kallvatten samt tvätta ekonomiskt.

  • Styrelsen vill påpeka att Felanmälan görs till Rubin fastighetsservice (inte till styrelsen), t.ex. genom formuläret på Sicklahus hemsida.

Axplock av frågor:

  • Flera (från Sickla strand) påpekade att det är relativt kallt i lägenheterna. Medlemmarna uppmanades att skicka en felanmälan, det är enda sättet för oss att få veta och kunna åtgärda.
  • Informerades också att vi försöker hålla ner temperaturen till mellan 20 – 21 grader för att spara energi och hålla elkostnaderna nere.

Till sist: Vi som jobbar i styrelsen är jätteglada över den positiva respons vi får från medlemmarna – ert engagemang och era glada tillrop sporrar oss.

Till er som inte hade möjlighet att närvara vill vi tipsa om att titta igenom Power Point bilderna som finns på hemsidan samt att läsa nyhetsbrevet från oktober. Det innehåller de flesta av de punkter som togs upp i informationsmötena.

https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2022/12/infomoten-16-17-NOV-2022_till-hemsidan-2.pptx

Hälsningar        Styrelsen Brf Sicklahus