Ställ inget på golvet i miljörummet

Vi påminner igen, ni får inte ställa något på golvet i miljörummen. Allt som lämnas där måste få plast i kärlen. Just nu finns det både dörrar och sängar i miljörummen, vilket inte är tillåtet att lämna där. Det innebär stora kostnader för föreningen att frakta bort avfall som inte hör hemma i miljörummen. Bara en dörr kostar oss cirka 1000 kronor att frakta bort.

Exempel på grovavfall som lämnats i miljörummen men som inte är tillåtet är; vitvaror, möbler, målarfärg och annat miljöfarligt avfall. Den som lämnar ej tillåtet avfall kommer bli debiterad kostnaden för hämtning.

Närmsta återvinningscentral är Östervik kretsloppscentral

Ett par enkla tips:

  • Har du föremål som inte får lämnas i miljörummet – besök Östervik kretsloppcentral
  • Platta till kartonger, mjölkförpackningar etc. innan du kastar dem i kärlet.
  • Sortera och lämna matavfall. Vi spar mycket pengar på detta då matavfall hämtas gratis. Dessutom gör du en miljöinsats då det omvandlas till biogas. Papperspåsar för matavfall hämtar du på Ica i Sickla. För att undvika kladd – använd gärna dubbla påsar.