Årsstämma 2022

Måndagen den 30:e hölls årets föreningsstämma för BRF Sicklahus, på boccia-banan vid sickla strand, ett välbesökt årsmöte som satte punkt för verksamhetsåret 2021. Årsmötet godkände den verksamhetsplan som styrelsen föreslagit och som kommer att vara grunden i det arbete som styrelsen utför under 2022.

Välkommen till årsstämman 2022 för Brf Sicklahus.

Stämman kommer att hållas måndagen den 30 maj kl. 18.30.

Utomhus på Boccia banan, Sickla strand, bredvid tennisbanan.

Handlingarna har delats ut till alla medlemmars brevlådor. Men finns också att ladda ner här på hemsidan. https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2022/05/Handlingar-till-Brf-Sicklahus-arsstamma-30-maj-2022.pdf

Innehållsförteckning;

  • Dagordning
  • Årsredovisning 2022 med Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan 2022
  • Budget för 2022
  • Redogörelse av tidigare års motioner
  • Inkomna motioner 2022 med styrelsens förslag till beslut

Valberedningens förslag presenteras på stämman.

Vi ber alla att i förväg läsa igenom bifogat material.

Har du frågor kontakta oss på styrelsen@sicklahus.se.

Efter stämman ges utrymme för att ta upp gemensamma frågor som gäller bostadsrättsföreningen. Frågor av enskild art som endast berör bostadsrättsinnehavaren tar styrelsen emot efter överenskommelse med berörd medlem.

Välkomna önskar styrelsen i Brf Sicklahus.

FÖRENINGSSTÄMMA 30 MAJ

Årsstämma 2022 kommer att hållas måndagen den 30 maj kl. 18:30 på bocciabanan (dvs bredvid tennisbanorna).

Handlingar för stämman kommer att delas ut till alla medlemmar i dras brevlådor.

Motioner till stämman ska lämnas in senast den 18 april.

De kan mejlas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda, Sickla strand 82.