FÖRENINGSSTÄMMA 30 MAJ

Årsstämma 2022 kommer att hållas måndagen den 30 maj kl. 18:30 på bocciabanan (dvs bredvid tennisbanorna).

Handlingar för stämman kommer att delas ut till alla medlemmar i dras brevlådor.

Motioner till stämman ska lämnas in senast den 18 april.

De kan mejlas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda, Sickla strand 82.