Är du intresserad av styrelsearbete i vår förening?

Du behövs! Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du, gemensamt med övriga medlemmar, delar ansvar för allt det som är gemensamt. Att vara medlem innebär också ett ansvar att (då och då) ställa sig till förfogande för styrelsearbete.

Vid årsstämman 29 maj är det dags att välja in nya ledamöter till styrelsen för att ersätta de som avgår.

Nu har du chansen: Är det något du kan bidra med till styrelsen? Kompetenser som är särskilt intressanta är ekonomi, teknik, bygg- och fastighetsfrågor, juridik, energi och projektledning.

 Kontakta någon i valberedningen före den 31 mars.

Har ni frågor om styrelsearbetet kontakta någon av oss i valberedningen eller någon i styrelsen idag.

Petri Salminen                    cyberrookie2000@hotmail.com              070-692 81 86

Karin Nilsson Bernersson   bambikar@lillpysen.com                         070-461 58 82