Protokoll, stadgar, bokslut och andra dokument

Stadgar för Brf Sicklahus

Stadgar 2018

Medlemsansökan till Brf Sicklahus   

 
Handlingar och Protokoll stämmor i Brf Sicklahus 

Kallelse-med-alla-handling-till-Brf-Sicklahus-arsstamma-2024-3.pdf

Protokoll stämma Brf Sicklahus 2023

Handlingar till årsstämman 30 maj 2023 

Handlingar till Brf Sicklahus årsstämma 30 maj 2022

Årstämma 2022

Protokoll från stämman maj 2021 som genomfördes med poströstning

Handlingar till stämman maj 2021 med Årsredovisning och Verksamhetsplan samt budget

Stämman 2020 med årsredovisning

Årsstämman 2020

Årsstämma 2019

Extra stämma 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Åsstämma 2007

Årsstämma 2006

Årsstämma 2005

Årsstämma 2004

Årsstämma 2003 

Årsstämma 2002 

Årsstämma 2001  

Årsstämma 2000

Årsstämma 1999

Årsstämma 1998

Bokslut för Brf Sicklahus

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Bokslut 2013            Verksamhetsberättelse 2013

Bokslut 2012            Verksamhetsberättelse 2012

Bokslut 2011            Verksamhetsberättelse 2011

Bokslut 2010            Verksamhetsberättelse 2010

Bokslut 2009            Verksamhetsberättelse 2009

Bokslut 2008            Verksamhetsberättelse 2008

Bokslut 2007            Verksamhetsberättelse 2007

Bokslut 2006            Verksamhetsberättelse 2006

Bokslut 2005            Verksamhetsberättelse 2005

Bokslut 2004            Verksamhetsberättelse 2004

Bokslut 2003            Verksamhetsberättelse 2003

Bokslut 2002            Verksamhetsberättelse 2002

Bokslut 2001            Verksamhetsberättelse 2001

Bokslut 2000            Verksamhetsberättelse 2000