Protokoll, stadgar, bokslut och andra dokument

Stadgar för Brf Sicklahus

Stadgar 2018

Medlemsansökan till Brf Sicklahus   
 
PROTOKOLL FRÅN STÄMMOR I BRF SICKLAHUS

 

Protokoll stämma Brf Sicklahus 2023

Handlingar till årsstämman 30 maj 2023 https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2023/05/Handlingar-till-Arsstamman-Brf-Sicklahus-30-maj-2023.pdf

Handlingar till Brf Sicklahus årsstämma 30 maj 2022

Protokoll från stämman maj 2021 som genomfördes med poströstning

Handlingar till stämman maj 2021 med Årsredovisning och Verksamhetsplan samt budget

Stämman 2020 med årsredovisning

Protokoll från stämman 2020

Stämma 2019

Extra stämma 2018

Stämma 2018

Stämma 2017

Stämma 2016

Stämma 2015

Stämma 2014

Stämma 2013

Stämma 2012

Stämma 2011

Stämma 2010

Stämma 2009

Stämma 2008

Stämma 2007

Stämma 2006

Stämma 2005

Stämma 2004

Stämma 2003 

Stämma 2002 

Stämma 2001  

Stämma 2000

Stämma 1999

Stämma 1998

Bokslut för Brf Sicklahus

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Bokslut 2013            Verksamhetsberättelse 2013

Bokslut 2012            Verksamhetsberättelse 2012

Bokslut 2011            Verksamhetsberättelse 2011

Bokslut 2010            Verksamhetsberättelse 2010

Bokslut 2009            Verksamhetsberättelse 2009

Bokslut 2008            Verksamhetsberättelse 2008

Bokslut 2007            Verksamhetsberättelse 2007

Bokslut 2006            Verksamhetsberättelse 2006

Bokslut 2005            Verksamhetsberättelse 2005

Bokslut 2004            Verksamhetsberättelse 2004

Bokslut 2003            Verksamhetsberättelse 2003

Bokslut 2002            Verksamhetsberättelse 2002

Bokslut 2001            Verksamhetsberättelse 2001

Bokslut 2000            Verksamhetsberättelse 2000