Regler vid renovering ombyggnad

Det krävs i de flesta fall styrelsens tillstånd för att göra ombyggnad och renovering i din lägenhet. Så här gör du: skicka in en anmälan om vad du har för avsikt att göra till Fastighetsägarna, kundservice@fastighetsagarna.se. Fastighetsägarna bereder ärendet och lämnar över det till styrelsen för godkännande.

Det som styrelsen behöver för att godkänna en ombyggnad/renovering är att det sänds in de intyg och ritningar som beskrivs i dokumentet Regler vid renovering och ombyggnad. 

Vidare krävs att du som medlem skriver under ett intyg om att du har tagit del av dokumentet Regler vid renovering ombyggnad och att du förbinder dig att följa detta, se Intyg ombyggnad och renovering Brf Sicklahus.

När renoveringen är klar ska du anmäla detta till Fastighetsägarna, kundservice@fastighetsagarna.se för överenskommelse av tid för besiktning av ombyggnaden/renoveringen.