Avfallshantering

Sophanteringen i vår förening kostar närmare 750 000 kronor om året. Det är mycket pengar, och sopavgiften har ökat med 50 procent på bara några år. När vi alla blir bättre på att sortera våra sopor på rätt sätt kommer denna kostnad att minska drastiskt, samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö!

Avgifterna är betydligt högre för osorterade sopor jämfört med sorterade, och kravet är att vi alla ska sortera.

För de sorterade soporna/materialen är sopavgifterna lägre eftersom de ska återvinnas. Tillverkarna betalar återvinningen för att tillverka nya förpackningar och tidningar samt återvinner gas av matresterna. Du betalar för återvinningen när du exempelvis köper en plastförpackning, pappersförpackning, tidning, etc.

Sortera rätt

Det är dock inte alltid så lätt att sortera korrekt. Visste du till exempel att:

  • Tidningar ska slängas i behållare för tidningar!
  • Papperskassar slänger du i behållare för pappersförpackningar!
  • Dricksglas får inte slängas i glasinsamlingen – utan i grovavfall!
  • Kuvert ska inte slängas i pappersinsamling – utan i restavfall!
  • Du måste platta till kartonger/förpackningar innan du slänger dem!
  • Ställ inget på golven i soprummen!

Även om vi nu kan sortera nästan allt finns det såklart vissa saker som du INTE får slänga i våra soprum, t ex miljöfarligt avfall (gamla färgburkar, lösningsmedel mm), stora möbler, bygg- och rivningsavfall, läkemedel med mera. Läs mer om nytta av insamling av matavfall.

Återvinn dina sopor

Medlemmarna i Brf Sicklahus har ett gemensamt ansvar för att miljön och sophanteringen i området sköts på ett bra sätt. På Nacka Kommuns Renhållningssida och Sopsorteringsguide hittar du information om hur du ska återvinna dina sopor. Du kan också få information på Sopor.nu 

Föreningens miljörum

I anslutning till fastigheterna finns miljörum där du förutom ,matavfall (komposterbart) även kan lämna glas, papper, kartong, batterier, elavfall samt mindre grovsopor. Tänk på att det är olika hus för olika sorters avfall.

På Sickla strand lämnas matavfall, tidningar, glas, metall, plast och restavfall i huset på gårdarna. Grovsopor, kartonger, elektronik, batterier i grovsoprummen mellan husen. På Atlasvägen 61 är det ett sopphus som har två dörrar där det är skyltat var ni lägger respektive sopor.

Närmaste klädinsamling finns i Sickla köpkvarter. 

 Observera att byggavfall och kemikalier inte får lämnas i soputrymmen! Du måste själv lämna in dessa på närmaste miljöstation.