Sälja lägenhet

Den 1 maj 2024 införs en ny rutin vid överlåtelser (försäljning). Det innebär att en lägenhetssyn skall göras i samband med att en bostadsrätt överlåts.  

Lägenhetssynen är en typ av kontroll av lägenhetens funktionaliteter såsom värme, ventilation, vatten och avlopp med mera. Tillsyn görs för att kontrollera att inga otillåtna ombyggnader gjorts som kan vara till men för den som flyttar in eller för föreningen. Genom denna kontroll/syn får såväl föreningen som bostadsrättsinnehavare besked om statusen på viktiga funktioner i lägenheten. 

Vissa funktioner ansvarar föreningen för medan det för andra är bostadsrättshavarens ansvar att se till att dessa fungerar, se Brf Sicklahus stadgar. Lägenhetssynen kommer att genomföras av föreningens tekniska förvaltare från Fastighetsägarna. Föreningen står för kostnaden för lägenhetssynen. 

Du som tänker sälja din bostadsrätt uppmanas att kontakta Fastighetsägarna, kundsservice@fastighetsagarna.se för att komma överens om en tid för lägenhetssynen. Lägenhetssynen kommer att följa ett fastställt protokoll med en checklista över vad som ska kontrolleras.

När överlåtelsehandlingar inkommer till HSB kollas att lägenhetssyn har gjorts. Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynsprotokoll undertecknats och inkommit och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts. 

Observera att lägenhetssynen inte är någon besiktning och inte innebär en garanti för att det inte finns några brister i lägenheten. Säljaren kan alltså, precis som tidigare, bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer i lägenheten efter försäljning, hör med din mäklare om vilka regler som gäller.