Dräneringsarbete

På den här webbsidan hittar du aktuell information om pågående dräneringsarbete på Sickla Strand 5-43.

5 maj 2024: Nu börjar dräneringsarbetet på innergården Sickla strand 25-39

Arbetet börjar måndag 6 maj vid port nummer 39 och går upp emot port 35 och därefter mot port 31 och 25.

Grävarbetena kommer att pågå vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00. Arbetet är uppdelat i olika etapper och beräknas förnärvarande vara klart i november 2024.

Vad ska göras?

  • Källartrappan vid nummer 33, som har omfattande skador, kommer att rivas och ersättas med en liknande konstruktion. Det byggs upp tillfälliga trappor till entréerna men trappan ner till källare vid nummer 33 kommer att stängas av under byggtiden.
  • Återställningen av trappor och entréfunktioner kommer att utföras under vintern 2024 och våren 2025. De kommer att efterlikna de nuvarande, men där det är möjligt kommer tillgängligheten förbättras för gående med barnvagnar och rullatorer.
  • Befintliga buskar och träd som grävs upp kommer i största möjliga mån att beslås för att bevaras.
  • Återställningen av planteringarna utefter fastigheterna, som buskar och växtlighet, kommer inte att återställas förrän fasad- och balkongrenoveringen är utförd.
  • Entreprenören bygger skyddstaket, övergångar och räcken enligt gällande säkerhetsbestämmelser. Innergården med gräsytan och grillplatsen kommer inte att beröras under dräneringsarbetet.

Vi ber er alla att iakttaga försiktighet och följa hänvisningarna samt inte gå för nära avstängningar och maskiner. Obs! Låt ej barnen leka utan tillsyn.

Mer detaljerad information kommer succesivt lämnas om de övriga etapperna och även att finnas på här på hemsidan. Önskar du mer information, kontakta styrelsen på mejl styrelsen@sicklahus.se.                                    

15 januari 2024: Nu börjar arbetet med dräneringsarbetet på Sickla Strand 5-43.

Arbetet börjar vecka 3 utefter ytterväggarna mot Järlaleden och utefter gångvägen upp till Gillevägen. Därefter fortsätter arbetet ner mot miljörummet Sickla strand 43. Grävarbetena kommer att pågå vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00.

Hela arbetet är uppdelat på 7 etapper och beräknas vara klart vecka 14, 2025.

Mer detaljerad information kommer succesivt lämnas om de övriga etapperna. Information kommer även att finnas på hemsidan www.sicklahus.se

För att erhålla en säker arbetsmiljö för boende och allmänheten flyttas tillfälligt gångvägen utefter fasaden vid grovtvättstugan upp till trappan vid Gillevägen. Detta gäller från vecka 3 2024.

Tillfälliga gångvägen är anlagd parallellt med fasaden österut vid Sickla strand 45.

Vi ber alla att följa hänvisningarna och inte gå för nära avstängningarna och maskinerna. OBS att det ej är möjligt att åka pulka i denna backe.

Önskar ni mer information, kontakta styrelsen på mejl styrelsen@sicklahus.se