För nya och boende

Välkommen till bostadsföreningen Sicklahus! Vi hoppas att du/ni kommer att trivas i er nya lägenhet. Här på hemsidan finns information för dig som boende i föreningen. Utöver detta landar det ett nyhetsbrev i din brevlåda, några gånger per år.

I medlemsavgiften ingår allmän fastighetsförvaltning, internet, kabel-TV och tillgång till bastu och samlingslokal.

Det är alla medlemmars ansvar att medverka i att byggnader, hus, grönområden och mark som tillhör föreningen tas om hand på bästa sätt. Det görs genom att vi alla hjälps åt och gör det som behövs. På så sätt hålls även kostnader nere för förvaltningen av det som är vårt gemensamma ansvar.

Föreningen är belägen vid Sicklasjön direkt i anslutning till nackareservatet med sin skiftande natur och rika möjligheter till fritidsaktiviteter. Vid Sickla Strand finns en allmän badplats med bryggor och möjlighet till fiske. I området finns tennisbanor, bocciabanor, boulebanor och flera restauranger. På vintern erbjuder sjön möjlighet till vinteraktiviteter såsom skridskor, skidåkning  och vinterfiske.