Årsstämma 2022

Måndagen den 30:e hölls årets föreningsstämma för BRF Sicklahus, på boccia-banan vid sickla strand, ett välbesökt årsmöte som satte punkt för verksamhetsåret 2021. Årsmötet godkände den verksamhetsplan som styrelsen föreslagit och som kommer att vara grunden i det arbete som styrelsen utför under 2022.