Lämna in motioner senast den 31 mars

Skicka in din motion till styrelsen@sicklahus.se senast den 31 mars. Det är viktigt att din motion kommer in i tid annars kommer den inte kunna behandlas på föreningsstämman som är den 29 maj.

I samband med att kallelsen till föreningsstämman skickas bifogar vi även inkomna motioner. Motionerna kommer också att publiceras på föreningens hemsida. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion. 

Tips till dig som vill skicka in en motion

Skriv en rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund

Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.  

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar. 

Förslag till beslut

Beskriv ditt/ert förslag till beslut, yrkande. 

Avsluta med: 

Jag/vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

_________________________________________ 

Ort datum 

_________________________________________ 

Namn 

_________________________________________ 

Lägenhetsnummer 

Nyttja föreningslokalen under fasad- och balkongrenoveringen

Till boende på Sickla strand 70 till 86 Nacka februari 2024

På Sickla Strand 29 finns en föreningslokal som du som medlem i Brf Sicklahus har tillgång till. Här finns ett samlingsrum, pentry och toalett. Föreningslokalen sköts och förvaltas av Sicklasjöns Bollklubb.

I samband med fasad- och balkongrenoveringen kan vissa arbeten vara mer störande än andra och det kan då vara besvärande att vistas i lägenheten. Därför erbjuds boende att nyttja föreningslokalen under dagtid mellan 8 – 16.

Det kan exempelvis vara för att läsa, arbeta med egen dator eller mindre hantverk eller dylikt. Var och en får anpassa sin sysselsättning, så att flera boende kan samtidigt nyttja lokalen. Var och en får även städa av efter sig när de lämnar lokalen.

Dörren är utrustad med en egen porttelefon. Mejla till sicklasjonsbk@ownit.nu och skriv ditt A-nummer från din blipp samt ditt namn och mobilnummer så får ni tillträde till lokalen under dagtid mellan 8 – 16.

För mer information finns kontaktuppgifter på dörren till föreningslokalen.

Övrig information; Föreningslokalen är en bokningsbar träfflokal som boende i bostadsrättsföreningen kan boka/hyra för diverse sammankomster. För hyra av samlingslokalen kontakta Rosanna på 073-563 19 06

Med vänliga hälsningar     

Styrelsen för Brf Sicklahus                       och                Sicklasjöns BK

Information om underhållsarbete av fasader, balkonger och fönster.

Gäller fastigheterna Sickla strand 64–66 och 70–72 samt 74, 76, 78, 80 ,82, 84 och 86.

Brf Sicklahus kommer att genomföra underhållsåtgärder på ovanstående fastigheters fasader, balkonger, fönster och terrasser. Arbetena kommer att starta mitten januari och pågå fram till juni 2025. Läs mer om pågående renovering av fasader, balkonger och fönster.

Ställ inget på golvet i miljörummet

Vi påminner igen, ni får inte ställa något på golvet i miljörummen. Allt som lämnas där måste få plast i kärlen. Just nu finns det både dörrar och sängar i miljörummen, vilket inte är tillåtet att lämna där. Det innebär stora kostnader för föreningen att frakta bort avfall som inte hör hemma i miljörummen. Bara en dörr kostar oss cirka 1000 kronor att frakta bort.

Exempel på grovavfall som lämnats i miljörummen men som inte är tillåtet är; vitvaror, möbler, målarfärg och annat miljöfarligt avfall. Den som lämnar ej tillåtet avfall kommer bli debiterad kostnaden för hämtning.

Närmsta återvinningscentral är Östervik kretsloppscentral

Ett par enkla tips:

  • Har du föremål som inte får lämnas i miljörummet – besök Östervik kretsloppcentral
  • Platta till kartonger, mjölkförpackningar etc. innan du kastar dem i kärlet.
  • Sortera och lämna matavfall. Vi spar mycket pengar på detta då matavfall hämtas gratis. Dessutom gör du en miljöinsats då det omvandlas till biogas. Papperspåsar för matavfall hämtar du på Ica i Sickla. För att undvika kladd – använd gärna dubbla påsar.

Välbesökt informationsmöte om underhåll och ekonomi

Drygt 70 personer kom till informationsmötet, den 22 november på Dieselverkstaden, som handlade om föreningens underhållsarbeten och ekonomi. Två externa experter var inbjudna: Mats Tibblin från Byggfab, som stöttar styrelsen med byggexpertis och byggledning, och Robert Öberg, ekonom på HSB.

Nogranna analyser
Mats Tibblin presenterade de större underhållsprojekten och en preliminär tidplan till och med år 2031. Budskapet var att det har gjorts noggranna analyser av fastigheterna, och att åtgärder är nödvändiga med hänsyn till deras skick och ålder.

Robert Öberg har på styrelsens uppdrag gjort en genomlysning av Brf Sicklahus ekonomi, en så kallad verksamhetsanalys. Den visar hur föreningens ekonomi ser ut i dag, jämfört med andra föreningars, och hur ekonomin påverkas av kommande underhållsarbete. Ett budskap från Robert var att förbättringar och underhåll ska ses som långsiktigt sparande. Han påpekade också att det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller kostnadsutvecklingen, men att avgiftshöjningar kommer att vara nödvändiga för att finansiera underhållsprojekten. Presentationerna från mötet finner du här.

Det var många frågor från medlemmarna, vilket vi från styrelsen tackar särskilt för. Det var precis vad vi hoppades på.

Nya miljörum

I helgen färdigställda styrelsen miljörummen för er som bor på Sickla Strand 25-39 och Sickla Strand 47-59. Nya och tydligare skyltar är uppsatta och på sikt hoppas vi kunna måla om miljörummen för att få dem ännu trivsammare att källsortera i.

Varför gör vi nya miljörum?

  • Från 1 januari 2024 blir det lagkrav på att sortera och återvinna matavfall för hushåll och verksamheter i hela Sverige.
  • Vi vill underlätta källsorteringen så att du kan sortera och hantera allt ditt avfall på samma ställe
  • Bostadsrättsföreningen får en lägre kostnad när vi har färre soprum, då vi betalar för varje hämtställe.
  • Vi hoppas att de nya och större miljörummen bidrar till att du och alla andra medlemmar blir mer motiverade att källsortera då det är bra för miljön och spar pengar för föreningen. Och i sin tur minskar dina avgift/ hyra.

Vad händer med de mindre soprummen?
Dem mindre soprummen som stängs planeras att bli cykelrum. Mer information om det kommer.

Tänk på
Övrigt avfall som större grovsopor (till exempel möbler och byggavfall), vitvaror och miljöfarligt avfall (till exempel färg och kemikalier) får inte lämnas i miljörummet. Gör ni det måste föreningen betala för bortforsling vilket i längden kan medföra höjda avgifter.
Närmaste återvinningscentral finns i Östervik. Information och öppettider om återvinningscentralen i Östervik.

Informationsmöte 22 november

Hur påverkar högre räntekostnader, högre elkostnader och hög inflation
föreningens ekonomi och våra möjligheter att genomföra
underhållsprojekten som planerat? Denna fråga belyser vi på informationsmötet om föreningens ekonomi och kommande underhållsprojekt.

Tid: 22 november, klockan 18-20
Var: Lilla Scenen på Dieselverkstaden, Marcusplatsen.

Medverkande på mötet
På mötet medverkar Robert Öberg, ekonom på HSB, som på styrelsens
uppdrag har gjort en djupgående verksamhetsanalys som visar hur
föreningens ekonomi ser ut på kort och lång sikt. Vidare deltar Mats
Tibblin, Byggfab, som styrelsen anlitar som byggexpert.
Informationsmötet är också en chans för er att ställa frågor direkt till
styrelsen och våra experter.

Vi hoppas att många kommer och tar del av informationen.
Lokalen är för 70 personer och om fler kommer, så får antalet per
lägenhet begränsas till en person. Varmt välkomna!