NU FÅR BALKONGERNA ANVÄNDAS PÅ SICKLA STRAND 70 och 72!

INFORMATION OM BALKONGERNA GÄLLER FASTIGHETEN MED ADRESSER SICKLA STRAND 70 – 72.

Balkongerna är nu besiktigade och kommunen harr gett oss tillåtelse att de får tas i bruk.

Samtidigt vill vi påminna ok följande;

– Det får inte skruvas upp saker på varken fasad, fönster eller balkonger. Gäller även eluttag och fasta lampor eller krokar/ beslag. Det medför skador på de nyrenoverade fasaderna och balkongerna samt fönster. Påverkar även garantierna på utfört arbete.

– Termometersladdar får inte hängas ut genom fönsterna.  Termometersladdar orsakar skador på fasaden. Det blir som en solfjäder på fasaden under fönsterblecket när sladden blåser fram och åter.

– Termometer får ej monteras på fönsterkarmarna.  

Övrigt hänvisas till Brf Sicklahus trivselregler.

Vänligen respektera detta för att vi ska slippa problem och bevarar de nyrenoverade fastigheterna.

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

Högt gräs gynnar pollinatörer

I samarbete med vår markentreprenör Habitek Utemiljö låter vi utvalda gräsytor växa sig högt under hela säsongen. Dels för att minska koldioxidutsläpp med färre klippningar men såklart främst för att gynna våra pollinatörer; såsom bin, humlor och fjärilar.

Gräset slås, i stället för att klippas, i slutet av augusti och vi låter sedan det slagna gräset ligga kvar och fröa av sig i ca en vecka för att sedan samlas upp.

Vi hoppas åstadkomma bättre förutsättningar för pollinatörer och sträva för en mer levande gräsmatta!

Stor vattenläcka Sickla Strand är nu åtgärdad

Under söndag uppstod en stor vattenläcka av kommunens ledning utanför förskolan på Sickla Strand 67 . Räddningstjänst och Nacka vatten och avfall var här och arbetade med problemet.

Vattnet till fastigheterna Sickla strand 67 – 75 och 45 – 59 är nu tillfälligt på kopplat. Imorgon måndag kommer återställning att starta och den trasiga huvudledningen lagas. Eventuellt kommer tillfälliga avstängningar att ske under arbetets gång. Vi uppdaterar hemsidan så fort vi har mer information.

OBS!! När vattnet sätts på kan det vara smutsigt. Spola därför vattnet i kranen länge och mycket innan det används.

Ni som har era källarförråd längst ner i källaren på Sickla strand 67 ombeds att kontrollera om era tillhörigheter har blivit skadade och då kontakta era egna försäkringsbolag samt att kontakta styrelsen@sicklahus.se.

Är du intresserad av styrelsearbete i vår förening?

Du behövs! Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du, gemensamt med övriga medlemmar, delar ansvar för allt det som är gemensamt. Att vara medlem innebär också ett ansvar att (då och då) ställa sig till förfogande för styrelsearbete.

Vid årsstämman 29 maj är det dags att välja in nya ledamöter till styrelsen för att ersätta de som avgår.

Nu har du chansen: Är det något du kan bidra med till styrelsen? Kompetenser som är särskilt intressanta är ekonomi, teknik, bygg- och fastighetsfrågor, juridik, energi och projektledning.

 Kontakta någon i valberedningen före den 31 mars.

Har ni frågor om styrelsearbetet kontakta någon av oss i valberedningen eller någon i styrelsen idag.

Petri Salminen                    cyberrookie2000@hotmail.com              070-692 81 86

Karin Nilsson Bernersson   bambikar@lillpysen.com                         070-461 58 82

Lämna in motioner senast den 31 mars

Skicka in din motion till styrelsen@sicklahus.se senast den 31 mars. Det är viktigt att din motion kommer in i tid annars kommer den inte kunna behandlas på föreningsstämman som är den 29 maj.

I samband med att kallelsen till föreningsstämman skickas bifogar vi även inkomna motioner. Motionerna kommer också att publiceras på föreningens hemsida. Vill du inte att ditt namn ska publiceras, är det viktigt att du meddelar detta när du skickar in din motion. 

Tips till dig som vill skicka in en motion

Skriv en rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund

Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.  

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar. 

Förslag till beslut

Beskriv ditt/ert förslag till beslut, yrkande. 

Avsluta med: 

Jag/vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

_________________________________________ 

Ort datum 

_________________________________________ 

Namn 

_________________________________________ 

Lägenhetsnummer 

Nyttja föreningslokalen under fasad- och balkongrenoveringen

Till boende på Sickla strand 70 till 86 Nacka februari 2024

På Sickla Strand 29 finns en föreningslokal som du som medlem i Brf Sicklahus har tillgång till. Här finns ett samlingsrum, pentry och toalett. Föreningslokalen sköts och förvaltas av Sicklasjöns Bollklubb.

I samband med fasad- och balkongrenoveringen kan vissa arbeten vara mer störande än andra och det kan då vara besvärande att vistas i lägenheten. Därför erbjuds boende att nyttja föreningslokalen under dagtid mellan 8 – 16.

Det kan exempelvis vara för att läsa, arbeta med egen dator eller mindre hantverk eller dylikt. Var och en får anpassa sin sysselsättning, så att flera boende kan samtidigt nyttja lokalen. Var och en får även städa av efter sig när de lämnar lokalen.

Dörren är utrustad med en egen porttelefon. Mejla till sicklasjonsbk@ownit.nu och skriv ditt A-nummer från din blipp samt ditt namn och mobilnummer så får ni tillträde till lokalen under dagtid mellan 8 – 16.

För mer information finns kontaktuppgifter på dörren till föreningslokalen.

Övrig information; Föreningslokalen är en bokningsbar träfflokal som boende i bostadsrättsföreningen kan boka/hyra för diverse sammankomster. För hyra av samlingslokalen kontakta Rosanna på 073-563 19 06

Med vänliga hälsningar     

Styrelsen för Brf Sicklahus                       och                Sicklasjöns BK