Pantsättning

Bostadsrättsföreningen administrerar idag panterna (lånen) för medlemmarna och lägenheterna. Kontakten  med låneinstituten, registreringen och arkiveringen. För detta arbetet tar Brf Sicklahus tar ut en administrativ avgift på 473 kr för varje hantering av pantsättningsärenden och en överlåtelseavgift på 1183 kr.

Dessa avgifter grundar sig på prisbasbelopp, f.n. feb 2020 är detta 47.300 kr. (Överlåtelser 2.5% av ett prisbasbelopp och panter 1 % av ett prisbasbelopp.)

Kontakt gällande panter är vår ekonomiska förvaltare HSB Stockholm.

Nås genom                  HSB KUND OCH MEDLEMSSERVICE, 

010-442 11 00               service.stockholm@hsb.se

Numera är det mer regel än undantag att man i samband med köp av bostadsrätt i vart fall delvis finansierar köpet via lån. Oftast är det ett låneinstitut t.ex. banker som tillhandahåller själva lånet mot att de som säkerhet får en pant mot bostadsrätten. En pantsättning innebär en säkerhet/möjlighet/rättighet för långivaren att få ut det lånade beloppet ur bostadsrätten om låntagaren inte uppfyller sitt betalningsansvar. En lån med pantsättning medför oftast restriktioner från låneinstitutets sida vad gäller försäljning/överlåtelse och andrahandsuthyrning vilket bostadsrättsinnehavaren bör vara uppmärksam på. En bostadsrätt kan ha flera aktuella panter och vid ett åberopande från låneinstituten av sin panträtt kan den inbördes ordningen av panterna spela roll.

Vad som skiljer en pantsättning gällande bostadsrätter och t.ex. villor är bl.a. att det inte finns något centralt register för bostadsrättspanter. Ett sådant finns för villor och detta innebär att de flesta ”villa”-panter numera är elektroniska datapantbrev och sköts via tingsrätten. För bostadsrätter måste bostadsrättsföreningen tillsammans med låneinstituten själva hålla ordning på panterna. T.ex. måste en bank som tänker låna ut ett belopp mot en pant i en bostadsrätt fråga bostadsrättföreningen om det finns tidigare pantsättningar då det endast är föreningen som svara på denna fråga. Skulle många aktiva panter redan finnas kan detta påverka lånemöjligheten samt lånevillkoren. Notera också att en pantsättning följer bostadsrätten och inte bostadsrättsinnehavaren. Detta innebär t.ex. att vid en försäljning/överlåtelse övertas pantsättningarna av de nya ägarna om de inte löses av säljaren.