Om BRF Sicklahus

BRF Sicklahus med säte i Sickla i Nacka registrerades som ekonomisk förening den 1 april 1984. 

Föreningen bildades genom köp av fastigheterna Sickla ön 261:1, Sickla ön 263:1 och Sickla ön 265:4 som alla köptes av Atlas Copco.

Fastigheterna var då tjänstebostäder för företagets anställda. Fastigheterna Sickla ön 261:1 och 263:1 byggdes 1947–48 och Sickla ön 265:4 (Atlasvägen) färdigställdes under 1958.

Fastigheterna innehåller 311 lägenheter och ett 50-tal lokaler. Merparten av lägenheterna är bostadsrätter och ett mindre antal (ca 12 st.) är hyresrätter.

När hyresrätterna blir lediga säljs dessa av föreningen och är därefter bostadsrätter.

Lokaler finns i många olika storlekar och de hyrs ut av föreningen till entreprenörer och boende.