Välbesökt informationsmöte om underhåll och ekonomi

Drygt 70 personer kom till informationsmötet, den 22 november på Dieselverkstaden, som handlade om föreningens underhållsarbeten och ekonomi. Två externa experter var inbjudna: Mats Tibblin från Byggfab, som stöttar styrelsen med byggexpertis och byggledning, och Robert Öberg, ekonom på HSB.

Nogranna analyser
Mats Tibblin presenterade de större underhållsprojekten och en preliminär tidplan till och med år 2031. Budskapet var att det har gjorts noggranna analyser av fastigheterna, och att åtgärder är nödvändiga med hänsyn till deras skick och ålder.

Robert Öberg har på styrelsens uppdrag gjort en genomlysning av Brf Sicklahus ekonomi, en så kallad verksamhetsanalys. Den visar hur föreningens ekonomi ser ut i dag, jämfört med andra föreningars, och hur ekonomin påverkas av kommande underhållsarbete. Ett budskap från Robert var att förbättringar och underhåll ska ses som långsiktigt sparande. Han påpekade också att det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller kostnadsutvecklingen, men att avgiftshöjningar kommer att vara nödvändiga för att finansiera underhållsprojekten. Presentationerna från mötet finner du här.

Det var många frågor från medlemmarna, vilket vi från styrelsen tackar särskilt för. Det var precis vad vi hoppades på.

Nya miljörum

I helgen färdigställda styrelsen miljörummen för er som bor på Sickla Strand 25-39 och Sickla Strand 47-59. Nya och tydligare skyltar är uppsatta och på sikt hoppas vi kunna måla om miljörummen för att få dem ännu trivsammare att källsortera i.

Varför gör vi nya miljörum?

  • Från 1 januari 2024 blir det lagkrav på att sortera och återvinna matavfall för hushåll och verksamheter i hela Sverige.
  • Vi vill underlätta källsorteringen så att du kan sortera och hantera allt ditt avfall på samma ställe
  • Bostadsrättsföreningen får en lägre kostnad när vi har färre soprum, då vi betalar för varje hämtställe.
  • Vi hoppas att de nya och större miljörummen bidrar till att du och alla andra medlemmar blir mer motiverade att källsortera då det är bra för miljön och spar pengar för föreningen. Och i sin tur minskar dina avgift/ hyra.

Vad händer med de mindre soprummen?
Dem mindre soprummen som stängs planeras att bli cykelrum. Mer information om det kommer.

Tänk på
Övrigt avfall som större grovsopor (till exempel möbler och byggavfall), vitvaror och miljöfarligt avfall (till exempel färg och kemikalier) får inte lämnas i miljörummet. Gör ni det måste föreningen betala för bortforsling vilket i längden kan medföra höjda avgifter.
Närmaste återvinningscentral finns i Östervik. Information och öppettider om återvinningscentralen i Östervik.

Informationsmöte 22 november

Hur påverkar högre räntekostnader, högre elkostnader och hög inflation
föreningens ekonomi och våra möjligheter att genomföra
underhållsprojekten som planerat? Denna fråga belyser vi på informationsmötet om föreningens ekonomi och kommande underhållsprojekt.

Tid: 22 november, klockan 18-20
Var: Lilla Scenen på Dieselverkstaden, Marcusplatsen.

Medverkande på mötet
På mötet medverkar Robert Öberg, ekonom på HSB, som på styrelsens
uppdrag har gjort en djupgående verksamhetsanalys som visar hur
föreningens ekonomi ser ut på kort och lång sikt. Vidare deltar Mats
Tibblin, Byggfab, som styrelsen anlitar som byggexpert.
Informationsmötet är också en chans för er att ställa frågor direkt till
styrelsen och våra experter.

Vi hoppas att många kommer och tar del av informationen.
Lokalen är för 70 personer och om fler kommer, så får antalet per
lägenhet begränsas till en person. Varmt välkomna!