Välbesökt informationsmöte om underhåll och ekonomi

Drygt 70 personer kom till informationsmötet, den 22 november på Dieselverkstaden, som handlade om föreningens underhållsarbeten och ekonomi. Två externa experter var inbjudna: Mats Tibblin från Byggfab, som stöttar styrelsen med byggexpertis och byggledning, och Robert Öberg, ekonom på HSB.

Nogranna analyser
Mats Tibblin presenterade de större underhållsprojekten och en preliminär tidplan till och med år 2031. Budskapet var att det har gjorts noggranna analyser av fastigheterna, och att åtgärder är nödvändiga med hänsyn till deras skick och ålder.

Robert Öberg har på styrelsens uppdrag gjort en genomlysning av Brf Sicklahus ekonomi, en så kallad verksamhetsanalys. Den visar hur föreningens ekonomi ser ut i dag, jämfört med andra föreningars, och hur ekonomin påverkas av kommande underhållsarbete. Ett budskap från Robert var att förbättringar och underhåll ska ses som långsiktigt sparande. Han påpekade också att det finns flera osäkerhetsfaktorer när det gäller kostnadsutvecklingen, men att avgiftshöjningar kommer att vara nödvändiga för att finansiera underhållsprojekten. Presentationerna från mötet finner du här.

Det var många frågor från medlemmarna, vilket vi från styrelsen tackar särskilt för. Det var precis vad vi hoppades på.