Försäkringar

Vi vill uppmärksamma vikten av en vältäckande hemförsäkring för föreningens medlemmar. För bostadsrättsinnehavare är av största vikt att den innehåller tillägget för bostadsrätter. Är du osäker på ditt nuvarande försäkringsskydd kontakta ditt försäkringsbolag.