Sammanställning av enkätsvar om behovet av laddplatser

Ett stort tack till alla er som har svarat på vår enkät om behovet av laddplatser. Totalt fick vi in 94 svar, varav 59 från er som hyr p-plats och 35 från er som inte gör det. Ni hittar en sammanställning av svaren i bifogade pdf-fil.

Vad händer nu? Enkätsvaren används som underlag för styrelsens pågående utredning om laddplatser, solceller och kollektiv mätning av el. Som ni vet arbetar vi också med en rad andra större projekt, exempelvis dränering och balkonger/fasader. Vi kommer att rapportera om helheten i samband med årsstämman i vår och kommer då även att ge förslag om hur vi går vidare med laddplatser.  

Vänligen

Styrelsen