Andrahandsuthyrning

Brf Sicklahus har i sina regler att det inte är tillåtet att, utan tillstånd från styrelsen, hyra ut sin lägenhet. Det gäller även per dag eller veckovis samt korttidsuthyrning såsom Airbnb eller liknande.

Uthyrning av din bostads- eller hyresrätt i andra hand är möjligt under en begränsad tid men måste godkännas av bostadsrättsföreningen.

En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att man blir av med sin lägenhet.

För att få hyra ut i andra hand krävs acceptabla skäl till exempel att tiden för uthyrning är tillfällig, tidsbestämd och att beaktansvärda skäl föreligger, såsom sjukdom, arbete på annan ort, studier utomlands, etc.

Om föreningen beviljar en uthyrning i andra hand tar föreningen ut en stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.

Ansökan skickas till:
Postadress är  HSB Stockholm, Kund och Medlemsservice, 112 84 Stockholm.

Märk kuvertet med vad ärendet gäller.

Eller med mejl till:

styrelseservice.stockholm@hsb.se

Ansökan ska finnas HSB tillhanda minst 45 dagar innan andrahandsuthyrningen påbörjas. Läs mer och ansök på webbsidan Mitt HSB

Följande uppgifter ska finnas med i ansökan:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter till dig/er som önskar hyra ut.
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter till den/de som kommer att bo i lägenheten.
Tidsperiod då du/ni vill hyra ut i andra hand
Skälet till att du/ni vill hyra ut samt handlingar som styrker detta

Observera att:
– det är du som hyresvärd som är ansvarig för lägenheten och för att avgiften/hyran kommer bostadsrättsföreningen till handa.
– lägenheten har en bostadsrättsförsäkring och en hemförsäkring.
– Notera även att om du har pantsatt din lägenhet så får du i de flesta fall inte hyra ut lägenheten i andra hand utan kreditgivarens tillstånd.