Välkommen! Information till dig som just flyttat hit

Vår bostadsrättsförening heter Brf Sicklahus, den registrerades som ekonomisk förening den 1 april 1984.Föreningen bildades genom köp av fastigheterna av Atlas Copcos tjänstebostäder för företagets anställda. Fastigheterna Sickla ön 261:1 och 263:1 byggdes 1947–48 och Sickla ön 265:4 (Atlasvägen) färdigställdes under 1958.

Föreningen består av 312 lägenheter samt ett 50-tal lokaler i olika storlekar. Merparten av lägenheterna är bostadsrätter och ett mindre antal, ca 12, är hyresrätter. Föreningens lokaler hyrs ut till entreprenörer och boende.

Föreningens ekonomiska förvaltning drivs av HSB.

Fastighetsägarna sköter teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.

Trappstädning utförs av företaget Rubin.

Företaget HABITEK utför snöskottning och trädgårdsskötsel. Underhåll och reparationer sköts genom avtal med olika inhyrda entreprenörer.

Tänk på följande som ny medlem i Brf Sicklahus:

För att vi tillsammans ska få ett trivsamt och bra boende är det viktigt att du besöker Brf Sicklahus hemsida www.sicklahus.se och läser:

  • Föreningens stadgar
  • Ansvarsfördelning mellan föreningen och dig som bostadsrättsinnehavare.
  • Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Alla medlemmar måste teckna en heltäckande hemförsäkring. För bostadsrättsinnehavare är av största vikt att den innehåller tillägget för bostadsrätter. Är du osäker på ditt nuvarande försäkringsskydd kontakta ditt försäkringsbolag.

Ekonomisk förvaltning

Brf Sicklahus ekonomiska förvaltare är HSB Stockholm. Kontakta HSB Kund och Medlemsservice via mejl till service.stockholm@hsb.se. Du kan också ringa till HSB på telefon 010-442 11 00.

Medlemmar och hyresgäster kontaktar HSB i alla ekonomiska och administrativa ärenden såsom frågor om avier, köhantering, kontrolluppgifter, generella medlemskapsfrågor, överlåtelser och panter.                                                                                                       Som medlem eller hyresgäst får du tillgång till en egen sida på Mitt HSB. Där kan du komma åt din personliga information gällande avgiftsavier och lägenhetsuppgifter, m.m. Inloggning görs via BankID. Observera att du själv måste registrera dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) på Mitt HSB, https://www.hsb.se/stockholm/mitthsb/.

På Mitt HSB finns en film www.youtube.com/watch?v=vRP5fzGJ6qo

Glöm inte att kontakta Nacka Energi för tecknande av elnätavtal inom 5 dagar, annars stängs elen av. Du anmäler in- och utflytt via deras hemsida, nackaenergi.se.

Fastigheterna är utrustade med porttelefoner och elektroniskt låssystem. För att det ska fungera måste du informera fastighetsskötaren Fastighetsägarna (kundservice@fastighetsagarna.se) om de telefonnummer som du vill ska gälla i porttelefonen och vilka namn det ska stå i displayen.

Nyckelbrickor till porten och nyckel till källardörr samt sophus ska den tidigare ägaren överlämna. Varje lägenhet har tillgång till 3 brickor utan extra debitering. Ny bricka eller fler brickor debiteras med 300 kr/st. Har du behov av fler nyckelbrickor eller nycklar kontaktar du Fastighetsägarna, kundservice@fastighetsagarna.se.

Föreningen tillämpar autogiro för betalning av månadsavgiften via HSB Stockholm. Det gör du genom att kontakta din bank. Mer info på https://www.hsb.se/stockholm/mitthsb/-

I trappuppgångar får inga cyklar, barnvagnar, skor eller annat som hindrar utrymningsväg ställas.

För att undvika obehöriga i källargångarna ser vi till att källardörrarna hålls låsta och att ytterdörren är stängd.

När du behöver göra en felanmälan

Fastighetsägarna ansvarar för teknisk förvaltning och fastighetsskötsel i Brf Sicklahus. Felanmälan gör du genom att skicka ett mejl till kundservice@fastighetsagarna.se. Du kan också anmäla ditt ärende på Fastighetsägarnas hemsida, https://www.fastighetsagarna.se/felanmalan/. Länk till Felanmälan.

Vill du felanmäla via telefon, når du Fastighetsägarna på nummer: 08-617 76 00. Kontoret är öppet måndag–torsdag kl. 07–17 och fredag kl. 07–16.

Felanmälan kan även göras i Fastighetsägarnas boendeapp där du beskriver ditt ärende och där du kan ladda upp en bild. Sedan kan du följa status på ärendet i appen tills det är löst. Ladda ner appen genom att söka på Boendeappen Avy i Google Play eller App Store.

Har du en akut felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar, kontakta jouren på 08-657 64 50. Med akuta ärenden avses en situation där fara föreligger att felet orsakar större skada om det inte åtgärdas. OBS! Att kalla ut Jouren kostar extra. Tänk på att om det är något som är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare så får du stå för kostnaden.

För kontakt med styrelsen skicka mejl till styrelsen@sicklahus.se eller lägg ett meddelande i kansliets brevlåda, som finns på entrédörren till huvudentrén Sickla strand 82.               OBS! skicka inga brådskande ärenden denna väg eftersom brevlådan inte töms och post inte läses varje dag.                                                                                                         Skicka inte felanmälan eller ekonomiska frågor till styrelsen. Det skapar onödigt merarbete och försenar hanteringen.

Bredband, tvättstuga, återvinning av avfall

Föreningen har gratis bredband för alla boende genom bredbandsleverantören Ownit. Den nyinflyttade tar själv kontakt med Ownit och erhåller då användaruppgifter. Beställningsblankett för detta finns på Ownits hemsida https://www.ownit.se/kundservice/guider/abonnemang/aktivering/aktivering-av-bredband-gruppanslutning.

En tvättstuga finns på varje gård på Sickla Strand och på Atlasvägen 61 finns en i källaren. Bokning och förhållningsregler finns i varje tvättstuga.                                                          En grovtvättstuga är belägen på baksidan av Sickla Strand 39 i bottenvåningen, där ni kan tvätta mattor mm. Din elektroniska nyckelbricka fungerar även här och bokning görs på lista i grovtvättstugan.

På varje gård finns miljörum för matavfall, restavfall, metall, plastförpackningar, pappersförpackningar, glas och tidningar och ett större miljörum (mellan gårdarna) för plastförpackningar, metall, pappersförpackningar, grovsopor, elektronik, batterier och lampor.                                                                                                                                  När ni kastar kartonger måste ni vika ihop dessa för att inte kärlen ska bli fulla med en gång. Det är förbjudet att kasta byggmaterial, dörrar, köksskåp, möbler, lister m.m. i grovsoporna. Det är också förbjudet att lämna miljöfarligt avfall såsom kemikalier och färgburkar i föreningens miljörum. Detta renderar i extra hämtning och kostnader för föreningen.

Våra fastigheter har ett frånluftssystem med frånluftsfläktar på vinden med värmeåtervinning. Detta innebär att man inte får koppla in spisfläktar med motorer till ventilationssystemet och inte ändra styrventilerna som sitter vid ventilöppningarna. Önskar ni att få inkopplat en spiskåpa utan motor mot fläktsystemet måste ni få detta godkänt från styrelsen. Anmälan om detta skickar ni till kundservice@fastighetsagarna.se.

Aktiviteter inom området

Inom området finns tillgång till samlingslokal, tennisbanor, boulebanor, bocciabanor och bastu.

Samlingslokalen och Bastu: Finns på Sickla Strand 29, lokalen hyrs och administreras av Sicklasjöns BK Bastusektionen. Den kan bokas för ett billigt pris, dock inte för fester efter klockan 22:00. För bokning vänd er till Sickla IF Bastusektionen, kontaktuppgifter finns på http://laget.se/sicklasjonsbk/.

Tennisbanorna: Hyrs ut och administreras genom Sicklasjöns BK http://laget.se/sicklasjonsbktennis/.

Bocciabanorna: Sköts av Sickla IF Bocciasektionen se http://laget.se/sicklasjonsbk/.

På kommunens allmänna gräsmattor, vid sjön finns möjligheter till grillning, träning mm. Det finns även badbryggor vid stranden som kommunen förvaltar.

Rabatter och planteringar sköts av vår entreprenör men också till vissa delar av intresserade boende. Föreningen kan betala för kostnader för blommor i planteringarna, men kontakta styrelsen i förväg på styrelsen@sicklahus.se. Och tala med dina grannar om du vill göra något. Det är något speciellt med att plantera på våren och se resultatet under sommaren.

Vi försöker gemensamt bidra till den allmänna trivseln. Vill du hjälpa till är vi tacksamma för förslag om vad som kan göras.

Besök gärna föreningens hemsida på www.sicklahus.se för mer info.

Välkommen till Brf Sicklahus!